بیوگرافی فردوس حاجیان (عمو فردوس)

نمیدانم تا چه حد این اسم را به یاد دارید؟ شاید شما هم مثل من با دیدن این اسم حس کنید که چقدر آشناست و گیج شوید که این شخص کیست که اسمش چنین حس خوبی به شما می دهد!!! ولی بعد از دیدن این عکس خاطرات خوب و نوستالوژی ...